Grundejerlauget er en sammenslutning af repræsentanter fra hver blok. Grundejerlauget varetager udendørs-arealet og renovation samt ansvarlig for ejendomskontorets drift.
Pt. er der 3 udvalg i grundejerlauget som varetager tværgående funktioner:
1) Det Grønne Laug - varetager beplantning og indretning af alle udendørs-arealer.
2) Parkeringsudvalget - varetager kontakten til parkeringsselskab og i øvrigt alle bestemmelser vedrørende parkeringen.
3) Webudvalget - vedligeholder hjemmesiden gældende for Ishøj Centrum ejerforening, herunder alle blokkene.