Grundejerlauget er en sammenslutning af repræsentanter fra hver blok. Grundejerlauget varetager udendørs-arealet og renovation samt ansvarlig for ejendomskontorets drift. Pt. er der 3 udvalg i grundejerlauget som varetager tværgående funktioner:

  1. Det Grønne udvalg - varetager beplantning og indretning af alle udendørs-arealer.
  2. Parkeringsudvalget - varetager kontakten til parkeringsselskab og i øvrigt alle bestemmelser vedrørende parkeringen.
  3. Webudvalget - vedligeholder hjemmesiden gældende for Ishøj Centrum ejerforening, herunder alle blokkene.
  4. Affaldsudvalg - står for al affaldssortering.