Det grønne udvalgs opgave er, at varetage Ishøj Centrums grønne arealer i samarbejde med grundejerlauget, ejendomskontoret samt ekstern gartner. Det er udvalgets intention, at området skal fremstå pænt og indbydende med en beplantning der er nem at vedligeholde.