Velkommen til denne blok. Denne hjemmeside har til formål at informere om husorden og vedtægterne. Derudover indbydes også til generalforsamling samt referat fra generalforsamling lægges også på denne side. Derudover vedlægges også blokkens årsregnskab. Vores håb er at få beboerne til at engagere sig mere for beboerdemokratiet og meget gerne involvere sig i beslutninger vedrørende blokkens daglige liv. Hvis du allerede har et par gode ideer/forslag eller andet, så kontakt gerne din bestyrelsen i din blok. Alle kontakt oplysninger fremgår på højre side. Med venlig hilsen Bestyrelsen for blok 4.