Henvendelse til parkeringsudvalget sker gennem mail til-Ejendomskontoret som vidresender den til rette vedkommende