Husorden gældende for Ejerforeningen Ishøj Centrum/Generelt for Grundejerlauget.