Velkommen til blok 5's hjemmeside. Vores håb er, at beboerne vil engagere sig for beboerdemokratiet og meget gerne involvere sig i beslutninger vedrørende blokkens daglige liv. Hvis du har gode ideer/forslag eller andet, så kontakt gerne bestyrelsen.

Praktiske informationer for blok V:
Cykel- og barnevognsrum er beliggende i parterre. Indgangen er gennem døren mellem nr. 84 og 86 på centersti-siden.
Storskraldrum er pt beliggende i parterre. Indgangen er gennem døren mellem nr. 84 og 86 på centersti-siden
Vaskeri er beliggende i parterre. Indgangen er gennem en dør inde i opgang 88.
Navnet på det administrationsselskab, der pt varetager forretningerne for blok 5, er Cobblestone, der kan kontaktes via

Vores administrator, der hedder Daniel Alvarez Harwith.
E-mail: dhn@cobblestone.dk
TLF: 36986388

Administrationsselskabet har en hjemmeside, der indeholder alle de generelle oplysninger vedrørende blok 5 såsom referat af generalforsamlinger, årsregnskaber, budget, vedtægter, husorden og bestyrelsen etc., som ejerne har adgang til med de tilsendte brugernavne og password på http://www.cobblestone.dk/.
Da kommunikation med ejerne forgår elektronisk, skal de altid sørge for, at mail-adresse er/bliver opdateret hos administrator.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for blok 5