Kære alle,

Så har vi afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger hhv. 15. januar og 12. februar 2019, hvor vi vedtog renovation af østfacaden og godkendte belåning.
Se mere i vedhæftede referat fra 12. februar 2019.
Vi takker alle deltagerne for deres tilstedeværelse.

Begge referater fra både 15. januar og 12. februar kan også læses under punktet Generalforsamling (på højre side)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Blok 1 & 2
2019